Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› PRAWO PRACY› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Dokumenty kadrowe› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Dokumenty kadrowe

Jeśli szukasz dokumentów z zakresu pracy to dobrze trafiłeś. Posiadamy dokumenty dotyczące urlopów w pracy, umowy czy też kartę pracowniczą. W szerszym pojęciu, posiadamy wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac w każdej firmie.



Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)
Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, praw pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy, prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
Umowa o pracę na czas nieokreślony,
monitor prawa pracy,
umowa o prace na czas nieokreslony,
amanie prawa pracy, prawa pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
prawo pracy,
prawo do pracy,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Umowa o prace na czas określony
Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, prawa pracy, praca prawo,
kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy,
prawo do pracy, Umowa o prace na czas określony, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
praw pracy, prawo pracy,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, pytania z prawa pracy, prawa pracy, Umowa o pracę na okres próbny, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
umowa o prace na okres probny, praca prawo, bhp i prawo pracy, prawo pracy, przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy,
prawo do pracy,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
Umowa o pracę na zastępstwo, umowa o prace na zastepstwo,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
żródła prawa pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy, umowa o prace na czas wykonania okreslonej pracy,
prawo pracy,
bhp i prawo pracy,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Umowa zlecenie
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
clecić,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy, zlecać,
zlecenie zlecenia, praw pracy, prawo pracy,
umowa,
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,
zlecac, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
umowa zlecenie,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie pracy, pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy,
wypowiedzenie pracy,
prawa pracy, praw pracy, kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, wymówienie,
wypowiedzenie, prawo do pracy,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)
Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy, bhp i prawo pracy, praca prawo, prawo do pracy,
monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy, wypowiedzenie pracy, wypowiedzenie warunków umowy o prace wypowiedzenie, Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń, dokumenty online do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, praca prawo,
rezygnacja z pracy,
przedmiot prawa pracy,
rozwiązanie umowy o pracę,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,
rozwiazanie umowy o prace, praw pracy, kodeks prawa pracy, rezygnacja z pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, prawo pracy, amanie prawa pracy, prawo do pracy, europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron, prawa pracy,
monitor prawa pracy, rezygnacja z pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, kodeks prawa pracy, praw pracy,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, rozwiazanie umowy o prace, prawo pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skrócone,
prawo pracy,
prawo do pracy, rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skrocone,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, zakaz konkurencji, europejskie prawo pracy, konkurencja,
prawa pracy, praca prawo, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustanie stosunku pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, stosunek pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania,
konkurencja, konkurować,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Klauzula poufności
Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
praca prawo,
prawo do pracy, umowa poufności,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
klauzula,
dokumenty do pobrania, prawa pracy,
poufności, dokumenty online do pobrania, praw pracy, klauzula poufności,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dokument Word Do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie,
powierzyć,
dokumenty online do pobrania, odpowiedzialności,
mien,
prawa pracy,
żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy, powierzyc,
bhp i prawo pracy, mień, kodeks prawa pracy, mienia,
prawo do pracy,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja dla pracownika o warunkach pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
informacja o warunkach pracy,
przedmiot prawa pracy,
praw pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, dokumenty do pobrania,
praca prawo, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. i przepisami bhp .

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp
oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka,
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawa pracy,
żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy, praw pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunka, praca prawo,

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na konto. Oświadczenie pracownika.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
praw pracy,
\dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo pracy,
Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na, praca prawo, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy, świadectwo pracy, przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy,
prawo pracy,
praca prawo,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, swiadectwo pracy,
prawa pracy,
praw pracy, Świadectwo pracy,
monitor prawa pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawo do pracy,
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy,
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania, zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy, amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
praw pracy,
dokumenty do pobrania,
praca prawo,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej.
Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowe,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
praw pracy,
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, prawa pracy,
praca prawo,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, dokumenty do pobrania,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
ciąża, bhp i prawo pracy, czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l, przedmiot prawa pracy,
czasowe powierzenie innej pracy, praca prawo, Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży l, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,

Choroba zawodowa. Powierzenie innej pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, powierzenie innej pracy,
prawo do pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, inna praca dla pracownika, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, europejskie prawo pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
powiadomienie o zmianie warunkow zatrudnienia awan, prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo pracy,
pytania z prawa pracy, monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Plan urlopów
Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan urlopów, praw pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, Plan urlopów, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, karta urlopowa dla kierowcy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy, bhp i prawo pracy, karta urlopowa,
kartaurlopowa, praca prawo, podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
termin urlopu,
europejskie prawo pracy,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, prawo pracy,
Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim), pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
karta urlopowa urlop po urlopie macierzyńskim, praw pracy,
przedmiot prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)
Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, praca prawo, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, karta urlopowa urlop w okresie wypowiedzenia, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy,
europejskie prawo pracy, Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia),

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop na żądanie)
Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
bhp i prawo pracy, Karta urlopowa (urlop na żądanie),
europejskie prawo pracy, karta urlopowa urlop na zadanie,
kartaurlopowa,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego, bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
praca prawo,

Zmiana terminu urlopu.Wniosek pracownika. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu
Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,
wniosek pracownika o przesuniecie urlopu,
żródła prawa pracy, prawo pracy, prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu,
przesuniecie urlopu,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, urlop wypoczynkowy,
praw pracy,
praca prawo,
kodeks prawa pracy,

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy.
Wzór pisma.
Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, prawa pracy,
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego,
praw pracy, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
przesuniecie urlopu wypoczynkowego,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika podział urlopu na części
Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
prawo pracy, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
Wniosek pracownika podział urlopu na części,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, prawa pracy,
praw pracy,
pytania z prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy.
Dokument Word do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, praca prawo,
wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,
prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, praw pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
praw pracy, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, wniosek o udzielenie urlopu na zadanie, kodeks prawa pracy, praca prawo,
dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie, dokumenty online do pobrania,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, praw pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
prawo pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
akta osobowe,
bhp i prawo pracy, akta osobowe pracownika część a, akta pracownika,
praw pracy, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,

Wzór. Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akta pracownika,
prawa pracy,
prawo do pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, Akta osobowe pracownika część B, praca prawo,
praw pracy,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
akta osobowe, amanie prawa pracy, akta osobowe pracownika część b,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część C
W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
amanie prawa pracy, praw pracy, praca prawo,
Akta osobowe pracownika część C,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, akta pracownicze,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
akta osobowe,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
prawa pracy, monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, praca prawo, dokumenty do pobrania,
praw pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
prawo pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy, prawo do pracy, pytania z prawa pracy,
praw pracy, karta ewidencji czasu pracy, dokumenty online do pobrania, ewidencja czasu pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
czas pracy,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Lista płac
Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, płace,
dokumenty online do pobrania, praca prawo,
kalkulator płac,
przedmiot prawa pracy, lista płac wzór,
monitor prawa pracy,
place,
podyplomowe prawo pracy, prawo pracy, Lista płac, przykładowa lista płac,
wzór listy płac,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej
Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
praw pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
prawo pracy, prawo do pracy, europejskie prawo pracy, prawa pracy, bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, odzież i śr,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, praw pracy,
porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych, prawo do pracy, Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych, pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, praca prawo,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy, polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
prawo pracy, przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, praca prawo,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
prawo do pracy,
karta zgloszenia pracodawcy do państwowej inspekcyj,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo, Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcj, dokumenty online do pobrania, praw pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, karta zgloszenia jednostki lokalnej pracodawcy do,
europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy, prawo do pracy, prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania, praw pracy,
bhp i prawo pracy,
praca prawo, prawa pracy,
europejskie prawo pracy, zawiadomienie powiatowego urzedu pracy o zatrudnie,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, zawiadomienie pracownikow o przejsciu zakladu prac, dokumenty online do pobrania, Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu prac, europejskie prawo pracy,
zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę,
bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy, amanie prawa pracy, monitor prawa pracy,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy
Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra, prawa pracy, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy, prawo pracy,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo,
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy,
praw pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo do pracy, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami
Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
statystyczna karta wypadku,
karta wypadku, bhp i prawo pracy, prawo pracy, monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy, prawo pracy, kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
Rejestr wypadków przy pracy,
rejestr wypadków przy pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, praca prawo, europejskie prawo pracy,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania, prawo do pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, praw pracy, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy, zawiadomienie,
praca prawo, wypadek w pracy,
zawiadomienie o wypadku przy pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, dokumenty do pobrania,
wypadek,

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie pracownika nalozeniu kary pienieznej,
żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy, prawo pracy,
praw pracy,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, odpowiedz pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko,
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo pracy,
praca prawo,
prawa pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Pismo do związków zawodowych o zajęcie stanowiska - dotyczy : kary porządkowej.

›› Pobierz teraz

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej
Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pismo do zakladowej organizacji zwiazkowej o zajec,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy, prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, pytania z prawa pracy, Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęc,
monitor prawa pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pienieznej, bhp i prawo pracy, praca prawo, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
prawo pracy,
pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z,
amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
oswiadczenie pracownika o zgodzie na potracenie z, kodeks prawa pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo do pracy,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika
Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,
informacja dla rodziny zmarlego pracownika, prawo do pracy,
żródła prawa pracy,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
Informacja dla rodziny zmarłego pracownika,
europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
zawiadomienie o przyznaniu odprawy posmiertnej,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury
Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy, prawa pracy, zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej,
pytania z prawa pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę
Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę, prawo do pracy, monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie norm pracy
Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o zmianie norm pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, praw pracy, pytania z prawa pracy,
prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
czas pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy, Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
praca prawo, amanie prawa pracy,
żródła prawa pracy,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych,
Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, praw pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
oświadczenie o niekaralności,
karalność, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, pytania z prawa pracy,
oświadczenie o stanie zdrowia,
żródła prawa pracy,
prawa pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, praca prawo, praw pracy, europejskie prawo pracy, Oświadczenie o stanie zdrowia,
bhp i prawo pracy,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Umowa pracodawcy z pracownikiem
Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
umowa pracodawcy z pracownikiem, monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praca prawo, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pra, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pra,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, praca prawo,

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
prawa pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Lista płac od lipca 2007
Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
druk listy płac, prawo pracy, lista płac druk,
kalkulator płac,
place, wzór listy płac,
żródła prawa pracy,
przykładowa lista płac, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Ewidencja przebiegu pojazdu
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, przebieg pojazdu,
praw pracy,
kodeks prawa pracy, ewidencja przebiegu, pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy, monitor prawa pracy, przebieg pojazdu i jego ewidencja, amanie prawa pracy,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

W załączeniu - objaśnienia do prowadzenia Księgi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, podatkowa ksiega przychodow,
kodeks prawa pracy,
księga rozchodów,
dokumenty online do pobrania,
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, księga przychodów,
pytania z prawa pracy,
podatkowa księga, księga rozchodów,
żródła prawa pracy,
podatkowa ksiega,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy za rok,
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
roczna karta ewidencji czasu pracy,
monitor prawa pracy,
karta ewidencji czasu pracy,
karta ewidencji rocznej czasu pracy, karta ewidencji,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Lista obecności dla pracowników
Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, lista obecności, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy, lista nieobecności,
lista obecności, praw pracy, dokumenty do pobrania, praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy, prawo do pracy,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, prawo pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, zmiana warunków umowy,
żródła prawa pracy, aneks do umowy,
monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy,

Wypadek w drodze do/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
wypadek wracając z pracy, wypadek w pracy,
żródła prawa pracy,
wypadek wracając z pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
bhp, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.
Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
badania lekarskie,
dokumenty online do pobrania,
skierowanie na badania, okresowe badania lekarskie, prawo pracy, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy,
praw pracy,
praca prawo,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla pracującego rodzica
Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, oświadczenie dla rodzica, dokumenty do pobrania,
praca prawo,
prawa pracy,
oświadczenie dla pracującego rodzica, praw pracy,
oświadczenie dla rodzica,
żródła prawa pracy, oświadczenie dla pracującego rodzica,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo do pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
rezygnacja z pracy, przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę,
prawa pracy,
praw pracy, rozwiazanie umowy o prace, praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, prawo pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur
Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, praca prawo, kodeks prawa pracy, prawo pracy,
żródła prawa pracy,
prawa pracy,
praw pracy,
bhp i prawo pracy, Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy
Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, prawo pracy,
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
praw pracy, bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy, Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego,
praw pracy,
praca prawo, żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, prawa pracy, amanie prawa pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypadek, żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, karta wypadku,
zgłoszenie,
podyplomowe prawo pracy,
wniosek o odszkodowanie, praca, wypadek w pracy, pracownik,
odszkodowanie,
formularz odszkodowania,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, rozwiązanie umowy o pracę, żródła prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem,
praw pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
rezygnacja z pracy, monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, zerwanie z pracą, rozwiązanie umowy,
prawo pracy,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie, prawa pracy, praca prawo,
dokumenty do pobrania, konkurencyjność, amanie prawa pracy,
prawo do pracy,
obszar, pytania z prawa pracy, konkurencyjnej, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
dany,
niepodejmowanie,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
materiał,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
praca prawo, prawo pracy, odpowiedzialność materialna,
pytania z prawa pracy,
oświadczenie, pismo, żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy,