Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› INNE URZĘDY› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› UNIA EUROPEJSKA› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› URZĄD SKARBOWY› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Wnioski i podania› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Dokumenty kadrowe

Jeśli szukasz dokumentów z zakresu pracy to dobrze trafiłeś. Posiadamy dokumenty dotyczące urlopów w pracy, umowy czy też kartę pracowniczą. W szerszym pojęciu, posiadamy wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac w każdej firmie.Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

  • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

  • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)
Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy,
praw pracy,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
umowa o prace wersja uniwersalna, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, umowa o prace na czas nieokreslony, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, dokumenty do pobrania,
prawo pracy, pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, Umowa o pracę na czas nieokreślony, amanie prawa pracy,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Umowa o prace na czas określony
Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
prawo do pracy, praw pracy, monitor prawa pracy, prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, praca prawo, Umowa o pracę na okres próbny, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
umowa o prace na zastepstwo,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy, praca prawo,
prawa pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, Umowa o pracę na zastępstwo, praw pracy, żródła prawa pracy,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
praca prawo,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, europejskie prawo pracy,
praw pracy, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Umowa zlecenie
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
zlecać, zlecic,
bhp i prawo pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy, zlecenie zlecenia, żródła prawa pracy,
prawa pracy,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, umowa zlecenie,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, prawo pracy,
wypowiedzenie umowy o prace,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy,
prawa pracy,
praca prawo, Wypowiedzenie umowy o pracę, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rozwiązanie umowy,
monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
wypowiedzenie pracy,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)
Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania, wypowiedzenie warunków umowy o prace wypowiedzenie,
żródła prawa pracy,
wypowiedzenie z pracy,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy,
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń,
wypowiedzenie pracy, pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
rozwiązanie umowy o pracę,
praca prawo, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
prawo pracy, rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
praw pracy, monitor prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rezygnacja z pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, prawa pracy,
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, praw pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania,
rozwiazanie umowy o prace,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
prawo pracy, praw pracy, rozwiązanie umowy o pracę,
rozwiazanie umowy o prace, bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, prawa pracy, dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
prawa pracy, praw pracy,
prawo do pracy,
rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skrocone, żródła prawa pracy,
praca prawo,
bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
rozwiązanie umowy o pracę,
dokumenty do pobrania, rezygnacja z pracy,
monitor prawa pracy,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosu, żródła prawa pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
umowa o zakazie konkurencji, praca prawo, bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
ustanie stosunku pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy, praca prawo, konkurować,
amanie prawa pracy,
zakaz konkurencji,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Klauzula poufności
Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, umowa poufności, poufności, poufności, prawo do pracy, praw pracy,
poufne,
dokumenty do pobrania, klauzula, prawa pracy,
Klauzula poufności,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dokument Word Do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, mienia,
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie,
odpowiedzialność, monitor prawa pracy,
mieniu, praca prawo, mien, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
odpowiedzialności, prawa pracy, amanie prawa pracy,
umowa o wspolnej odpowiedzialności za powierzone mienie,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, informacja dla pracownika o warunkach pracy, prawo do pracy,
informacja o warunkach pracy,
żródła prawa pracy, bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, Informacja dla pracownika o warunkach pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
amanie prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. i przepisami bhp .

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp
oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunka, podyplomowe prawo pracy, praw pracy, europejskie prawo pracy,
monitor prawa pracy, prawa pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka,
amanie prawa pracy, praca prawo, kodeks prawa pracy,

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na konto. Oświadczenie pracownika.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, prawo pracy,
Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,
monitor prawa pracy,
praw pracy,
bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, praca prawo, europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
\dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, pytania z prawa pracy,
Świadectwo pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo, świadectwo pracy,
praw pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, monitor prawa pracy,
prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy, przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
prawo pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo, prawa pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej.
Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy, praca prawo, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowe, amanie prawa pracy,
prawa pracy,
monitor prawa pracy, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy,
pytania z prawa pracy,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
ciąża, przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
ciąża, praca prawo,
dokumenty do pobrania, czasowe powierzenie innej pracy, czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l, prawa pracy,
bhp i prawo pracy,

Choroba zawodowa. Powierzenie innej pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
powierzenie innej pracy,
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, inna praca dla pracownika, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
praw pracy,
pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awa,
bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, prawo do pracy, powiadomienie o zmianie warunkow zatrudnienia awan, prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
europejskie prawo pracy,
kodeks prawa pracy,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Plan urlopów
Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
plan urlopów, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania, prawa pracy,
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, urlop,
dokumenty do pobrania, praca prawo,
amanie prawa pracy,
praw pracy, bhp i prawo pracy, karta urlopowa,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy, kartaurlopowa, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim),
żródła prawa pracy,
karta urlopowa urlop po urlopie macierzyńskim, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)
Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia),
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, prawo do pracy, praca prawo, amanie prawa pracy,
karta urlopowa urlop w okresie wypowiedzenia,

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop na żądanie)
Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
karta urlopowa urlop na zadanie,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy, praca prawo,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, Odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, praca prawo,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Zmiana terminu urlopu.Wniosek pracownika. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu
Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu, dokumenty online do pobrania,
praw pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,
wniosek pracownika o przesuniecie urlopu,
prawa pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, urlop,
przesuniecie urlopu,

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy.
Wzór pisma.
Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy, urlop wypoczynkowy,
pytania z prawa pracy,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
praca prawo, bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy, Przesunięcie urlopu wypoczynkowego,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika podział urlopu na części
Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
wniosek pracownika podział urlopu na części, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, praw pracy, amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy.
Dokument Word do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, prawa pracy, Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, praca prawo, europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, prawo do pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, wniosek o udzielenie urlopu na zadanie, praw pracy, Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie,
monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego,
dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, akta osobowe pracownika część a, akta pracownika,
kodeks prawa pracy, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, żródła prawa pracy, akta osobowe,
bhp i prawo pracy, praw pracy, pytania z prawa pracy,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akta pracownika, żródła prawa pracy, prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
akta osobowe,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania, praca prawo,
prawo pracy,
Akta osobowe pracownika część B,
akta osobowe pracownika część b,
monitor prawa pracy, amanie prawa pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część C
W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, praca prawo,
akta pracownicze,
pytania z prawa pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania,
Akta osobowe pracownika część C, kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy,
akta osobowe, akta osobowe pracownika część c,
akta pracownika, prawo do pracy,
monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, prawo do pracy, monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
dokumenty do pobrania, praca prawo, europejskie prawo pracy, prawa pracy, bhp i prawo pracy, praw pracy, kwestionariusz osobowy,
przedmiot prawa pracy,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy, amanie prawa pracy, ewidencja czasu pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy, prawo do pracy,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Lista płac
Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
płace, kodeks prawa pracy, praca prawo,
place,
prawa pracy,
druk listy płac,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
lista plac,
wzór listy płac, dokumenty do pobrania,
kalkulator płac,
lista płac 2006, lista płac druk,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej
Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy,
prawa pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
odzież i śr, bhp i prawo pracy,
karta wyposazenia pracownika w obuwie odzież i sro,
Karta wyposażenia pracownika w obuwie,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
praca prawo,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, praw pracy,
żródła prawa pracy,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, kodeks prawa pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
praw pracy, polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta zgloszenia pracodawcy do państwowej inspekcyj, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, prawo pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, prawa pracy, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
karta zgloszenia jednostki lokalnej pracodawcy do, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, prawo do pracy,
praw pracy, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
prawa pracy, Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnie,
przedmiot prawa pracy,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, praw pracy,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy
Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, praca prawo,
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
praw pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
prawa pracy,
prawo do pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania, zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zaświadczenie o dochodach, praw pracy, amanie prawa pracy, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
dokumenty do pobrania, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
europejskie prawo pracy, praca prawo, przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy,

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami
Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
żródła prawa pracy,
Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami,
karta wypadku,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, praca prawo, wypadek przy pracy,
prawo do pracy, statystyczna karta wypadku,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, rejestr wypadków przy pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
prawo do pracy,
protokol ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy, monitor prawa pracy, zawiadomienie,
pytania z prawa pracy,
wypadek w pracy,
praw pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy,

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, praw pracy,
Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej,
europejskie prawo pracy, zawiadomienie pracownika nalozeniu kary pienieznej,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko,
praw pracy, prawa pracy, praca prawo, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy,

Pismo do związków zawodowych o zajęcie stanowiska - dotyczy : kary porządkowej.

›› Pobierz teraz

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej
Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęc, pismo do zakladowej organizacji zwiazkowej o zajec,
przedmiot prawa pracy, prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy, praw pracy,
praca prawo,
przedmiot prawa pracy,
pienieznej,
bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy,
prawa pracy,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
prawo pracy,
bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, praca prawo,
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy, pytania z prawa pracy, prawa pracy,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika
Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, prawa pracy,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, Informacja dla rodziny zmarłego pracownika, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, informacja dla rodziny zmarlego pracownika,
praca prawo,
przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, praca prawo, prawa pracy, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
praw pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury
Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, praw pracy, zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej, praca prawo, emerytura, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę
Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace,
żródła prawa pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę,
pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie norm pracy
Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
praca prawo, kodeks prawa pracy, informacja o zmianie norm pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania, prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania, praw pracy,
czas pracy,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, praw pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, prawo do pracy, kodeks prawa pracy, oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w,
dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, karalność,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, oświadczenie o niekaralności,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
oświadczenie o niekaralności, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni,
praca prawo, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
amanie prawa pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy, Oświadczenie o stanie zdrowia,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy, prawo pracy, oświadczenie o stanie zdrowia,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Umowa pracodawcy z pracownikiem
Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
umowa pracodawcy z pracownikiem,
monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, praw pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pra,
praca prawo,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
praw pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy, bhp i prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy,
prawo pracy, upoważnienia,
upoważnienie, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Lista płac od lipca 2007
Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty do pobrania, lista płac wzór, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
wzór listy płac, dokumenty online do pobrania,
kalkulator płac,
place,
lista plac,
lista płac 2007, płace, praca prawo,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Ewidencja przebiegu pojazdu
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy,
ewidencja przebiegu pojazdu,
bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, przebieg pojazdu i jego ewidencja, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

W załączeniu - objaśnienia do prowadzenia Księgi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
podatkowa ksiega rozchodow, księga rozchodów, prawo do pracy, księga przychodów,
pytania z prawa pracy,
księga przychodów,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania, podatkowa ksiega rozchodów,
dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,
praca prawo,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czas pracy,
karta ewidencji rocznej czasu pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy,
dokumenty online do pobrania,
karta ewidencji rocznej czasu pracy,
bhp i prawo pracy,
ewidencja czasu pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, prawo pracy, karta ewidencji czasu pracy, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
karta ewidencji, karta czasu pracy,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Lista obecności dla pracowników
Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
lista obecności, bhp i prawo pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy,
amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
lista nieobecności,
prawa pracy, żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, zmiana warunków umowy,
praw pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania, prawo pracy,
aneks do umowy,

Wypadek w drodze do/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypadek wracając z pracy,
wypadek w pracy,
bhp, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, wypadek wracając z pracy,
pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
wypadek przy pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.
Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, badania lekarskie, monitor prawa pracy, okresowe badania lekarskie,
podyplomowe prawo pracy,
skierowanie na badania, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy, praw pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla pracującego rodzica
Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
oświadczenie dla rodzica, praw pracy,
monitor prawa pracy, prawo pracy, oświadczenie dla rodzica,
prawo do pracy,
oświadczenie dla pracującego rodzica,
pytania z prawa pracy, praca prawo,
prawa pracy,
oświadczenie dla pracującego rodzica,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo do pracy, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rezygnacja z pracy, dokumenty online do pobrania,
rozwiązanie umowy o pracę,
europejskie prawo pracy, prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur
Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy, prawa pracy,
amanie prawa pracy,
Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy
Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
monitor prawa pracy, prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania, praw pracy,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
amanie prawa pracy, praca prawo, monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, europejskie prawo pracy, prawo pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, odszkodowanie, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, wniosek o odszkodowanie, żródła prawa pracy,
wypadek,
prawo pracy,
ubezpieczenie,
odszkodowanie,
praw pracy,
bhp i prawo pracy,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
praca,
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem,
praw pracy, rezygnacja z pracy,
praca, zerwanie umowy z pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy, obszar,
praw pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, praca prawo, konkurencyjnej,
pytania z prawa pracy, konkurencja, dokumenty online do pobrania,
dzialalnosc,
amanie prawa pracy, prawa pracy,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedzialność materialna, kodeks prawa pracy,
praca prawo, Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, monitor prawa pracy, pytania z prawa pracy,
prawa pracy,
pismo, dokument, amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, prawo do pracy, oświadczenie,