Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Dokumenty kadrowe

Jeśli szukasz dokumentów z zakresu pracy to dobrze trafiłeś. Posiadamy dokumenty dotyczące urlopów w pracy, umowy czy też kartę pracowniczą. W szerszym pojęciu, posiadamy wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac w każdej firmie.Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

  • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

  • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)
Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa o prace wersja uniwersalna,
prawa pracy, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo, żródła prawa pracy, praw pracy, kodeks prawa pracy,
prawo do pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawo pracy,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, Umowa o pracę na czas nieokreślony, praw pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, prawo pracy,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Umowa o prace na czas określony
Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy,
umowa o prace na czas okreslony,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
Umowa o prace na czas określony,
przedmiot prawa pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy,
Umowa o pracę na okres próbny, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, praw pracy,
pytania z prawa pracy,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania, Umowa o pracę na zastępstwo, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
umowa o prace na zastepstwo,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawa pracy, prawo pracy, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy, prawo do pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, prawo pracy,
praca prawo, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Umowa zlecenie
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy,
umowa zlecenie, umowa,
zlecac, dokumenty online do pobrania, zlecic, zlecać, prawo pracy,
praw pracy,
zlecenie zlecenia,
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
rozwiązanie umowy, prawa pracy, wypowiedzenie umowy o prace, prawo do pracy, wypowiedzenie pracy,
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
wypowiedzenie z pracy, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,
wymówienie,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)
Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy, wypowiedzenie pracy, dokumenty online do pobrania,
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy, praw pracy, prawo do pracy,
monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, rozwiazanie umowy o prace, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, dokumenty do pobrania,
praca prawo,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
przedmiot prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rezygnacja z pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy, prawo do pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
praw pracy, przedmiot prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o pracę, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, rozwiazanie umowy o prace, rezygnacja z pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rezygnacja z pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
rozwiazanie umowy o prace, prawo do pracy,
amanie prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,
rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skrocone,
przedmiot prawa pracy,
praw pracy, żródła prawa pracy,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
praca prawo, prawo pracy,
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, praw pracy, bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy,
umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosu, dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
żródła prawa pracy,
zakaz konkurencji,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
ustanie stosunku pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, konkurować, pytania z prawa pracy,
zakaz konkurencji, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy,
praw pracy, stosunek pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy, konkurencja,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Klauzula poufności
Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa poufnosci,
poufności, monitor prawa pracy,
poufne, prawa pracy, praw pracy, Klauzula poufności,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
praca prawo, podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
umowa poufności,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dokument Word Do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
odpowiedzialność,
mienia, powierzone powierzane,
dokumenty online do pobrania, odpowiedzialności,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
mieniu,
wspólna,
dokumenty online do pobrania,
odpowiedzialności, umowa o wspolnej odpowiedzialności za powierzone mienie, powierzyc,
powierzyć,
bhp i prawo pracy,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
prawa pracy,
praw pracy, amanie prawa pracy, praca prawo,
pytania z prawa pracy,
informacja dla pracownika o warunkach pracy,
informacja o warunkach pracy,
prawo pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, prawo do pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. i przepisami bhp .

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp
oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunka, bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy, praca prawo, praw pracy, przedmiot prawa pracy, prawa pracy,
monitor prawa pracy, oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na konto. Oświadczenie pracownika.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na, dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, prawa pracy,
prawo pracy, prawo do pracy,
monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy, Świadectwo pracy, przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy,
praca prawo,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy, kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy,
prawo do pracy,
praw pracy, prawa pracy, prawo pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawa pracy, pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy,
amanie prawa pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej.
Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowe, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
europejskie prawo pracy,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, ciąża,
żródła prawa pracy,
amanie prawa pracy,
bhp i prawo pracy, prawa pracy, prawo pracy, praca prawo, kodeks prawa pracy, praw pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży l, czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l,

Choroba zawodowa. Powierzenie innej pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
monitor prawa pracy,
inna praca dla pracownika,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy, praca prawo, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
powiadomienie o zmianie warunkow zatrudnienia awan,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania, praw pracy, europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawa pracy,
praca prawo, bhp i prawo pracy,
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Plan urlopów
Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,
praca prawo, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy, Plan urlopów, amanie prawa pracy,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, karta urlopowa dla kierowcy, praw pracy, urlop,
plan urlopów,
kartaurlopowa,
karta urlopowa,
prawa pracy,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy, termin urlopu, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, monitor prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, prawa pracy, przedmiot prawa pracy, karta urlopowa urlop po urlopie macierzyńskim,
amanie prawa pracy,
praca prawo, praw pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)
Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy,
Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia),
praca prawo,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
karta urlopowa urlop w okresie wypowiedzenia, prawo pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop na żądanie)
Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
Karta urlopowa (urlop na żądanie),
europejskie prawo pracy,
prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy, karta urlopowa urlop na zadanie, kodeks prawa pracy,
prawo pracy,
żródła prawa pracy, kartaurlopowa,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, praw pracy, prawa pracy,
monitor prawa pracy, Odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
prawo do pracy, praca prawo,
żródła prawa pracy,
prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,

Zmiana terminu urlopu.Wniosek pracownika. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu
Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
praca prawo,
monitor prawa pracy,
przesuniecie urlopu,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, wniosek pracownika o przesuniecie urlopu,
żródła prawa pracy,
urlop wypoczynkowy,
pytania z prawa pracy,
Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy.
Wzór pisma.
Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego,
prawa pracy, praca prawo,
prawo do pracy, dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, przesuniecie urlopu wypoczynkowego, urlop wypoczynkowy,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika podział urlopu na części
Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo, przedmiot prawa pracy, prawa pracy, europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy, wniosek pracownika podział urlopu na części, pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy.
Dokument Word do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy,
praca prawo,
prawo pracy,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, przedmiot prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy, Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania, żródła prawa pracy,
prawa pracy, Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego,
udzielenie pracownikowi urlopu bezplatnego, amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
praca prawo, bhp i prawo pracy, praw pracy,
monitor prawa pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
akta pracownicze, akta pracownika,
Akta osobowe pracownika część A,
pytania z prawa pracy,
akta osobowe, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, prawo do pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, akta osobowe pracownika część a, prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
amanie prawa pracy,
akta osobowe pracownika część b,
akta osobowe,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy,
akta pracownika,
prawa pracy, kodeks prawa pracy, Akta osobowe pracownika część B, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część C
W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,
bhp i prawo pracy, praw pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy, Akta osobowe pracownika część C, akta osobowe pracownika część c,
europejskie prawo pracy,
prawa pracy, akta pracownika,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo pracy,
praca prawo, kwestionariusz osobowy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
czas pracy,
karta ewidencji czasu pracy, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
ewidencja czasu pracy,
praca prawo,
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, praw pracy,
prawo pracy, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Lista płac
Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy, lista płac wzór,
pytania z prawa pracy, monitor prawa pracy,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
kalkulator płac, druk listy płac, lista plac,
wzór listy płac,
praca prawo, żródła prawa pracy,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej
Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawa pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
Karta wyposażenia pracownika w obuwie,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, praca prawo, prawo do pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo pracy,
pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, prawa pracy,
polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
bhp i prawo pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcj, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
praw pracy,
prawo do pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, prawa pracy, bhp i prawo pracy,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy,
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do,
prawo do pracy, żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo pracy, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
karta zgloszenia jednostki lokalnej pracodawcy do,
praca prawo, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnie,
żródła prawa pracy,
praw pracy, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
zawiadomienie powiatowego urzedu pracy o zatrudnie, praca prawo,
dokumenty do pobrania, prawo do pracy,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
amanie prawa pracy,
zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
monitor prawa pracy, praw pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy
Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praca prawo, zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra,
prawo do pracy, prawa pracy, praw pracy, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praca prawo, zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
prawo do pracy, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
prawo pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy, praw pracy,

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami
Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
statystyczna karta wypadku,
prawo do pracy, prawo pracy,
wypadek przy pracy,
bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy, praca prawo, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, prawo pracy, Rejestr wypadków przy pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania, rejestr wypadków przy pracy,
prawo do pracy,
praca prawo,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy, praca prawo,
praw pracy,
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, wypadek w pracy,
zawiadomienie o wypadku przy pracy,
wypadek przy pracy,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy, amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej, pytania z prawa pracy,
praw pracy, europejskie prawo pracy, prawa pracy, kodeks prawa pracy,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy, praca prawo,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, odpowiedz pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko,
praca prawo, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,

Pismo do związków zawodowych o zajęcie stanowiska - dotyczy : kary porządkowej.

›› Pobierz teraz

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej
Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
prawo do pracy, prawa pracy, amanie prawa pracy,
prawo pracy,
praca prawo, pismo do zakladowej organizacji zwiazkowej o zajec,
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
praca prawo, zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
pienieznej,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z, praca prawo,
praw pracy,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
oswiadczenie pracownika o zgodzie na potracenie z,
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika
Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Informacja dla rodziny zmarłego pracownika, praw pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawa pracy,
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
informacja dla rodziny zmarlego pracownika,
prawo do pracy, monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, zawiadomienie o przyznaniu odprawy posmiertnej,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, praw pracy, praca prawo, Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej,
europejskie prawo pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury
Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, prawa pracy, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej,
kodeks prawa pracy, emerytura,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę
Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy, Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
praca prawo, informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
prawo do pracy, praw pracy, prawa pracy,
bhp i prawo pracy,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie norm pracy
Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
praca prawo, prawo pracy, czas pracy,
praw pracy,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania,
oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
karalność,
praw pracy, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, podyplomowe prawo pracy,
Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, oświadczenie o niekaralności, dokumenty online do pobrania,
karalność, praca prawo,
monitor prawa pracy, oświadczenie o niekaralności,
amanie prawa pracy,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, bhp i prawo pracy,
prawo pracy, pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, Oświadczenie o stanie zdrowia, prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
praca prawo, podyplomowe prawo pracy, oświadczenie o stanie zdrowia, monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Umowa pracodawcy z pracownikiem
Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
umowa pracodawcy z pracownikiem, monitor prawa pracy,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, żródła prawa pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
praw pracy,
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
praca prawo,
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pra, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pra,

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, prawo pracy,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy,
prawa pracy,
upoważnienia,
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Lista płac od lipca 2007
Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
przykładowa lista płac, prawa pracy, lista plac,
dokumenty online do pobrania, Lista płac,
kalkulator płac,
lista płac wzór,
druk listy płac, przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy, wzór listy płac, europejskie prawo pracy,
monitor prawa pracy,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Ewidencja przebiegu pojazdu
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przebieg pojazdu i jego ewidencja, praw pracy,
żródła prawa pracy, ewidencja przebiegu pojazdu, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, ewidencja przebiegu,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,
prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

W załączeniu - objaśnienia do prowadzenia Księgi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatkowa ksiega rozchodow,
księga przychodów, podatkowa ksiega rozchodów, podatkowa księga, dokumenty online do pobrania,
podatkowa księga przychodów i rozchodów, księga rozchodów,
księga przychodów,
bhp i prawo pracy,
praw pracy,
podatkowa ksiega przychodów, księga rozchodów,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
prawo pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy,
czas pracy, ewidencja czasu pracy, przedmiot prawa pracy,
karta ewidencji rocznej czasu pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy za rok, monitor prawa pracy,
praw pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika, czas pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Lista obecności dla pracowników
Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy,
lista obecności,
prawo do pracy, amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, lista nieobecności, dokumenty do pobrania, praw pracy,
prawo pracy, przedmiot prawa pracy,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, zmiana warunków umowy, praw pracy,
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
aneks do umowy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,

Wypadek w drodze do/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawa pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
wypadek wracając z pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, wypadek w drodze z pracy, europejskie prawo pracy,
wypadek przy pracy,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.
Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
praca prawo, dokumenty do pobrania,
prawo pracy,
skierowanie na badania,
dokumenty online do pobrania,
badania lekarskie, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy, okresowe badania lekarskie,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla pracującego rodzica
Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, oświadczenie dla rodzica, monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy, żródła prawa pracy, praca prawo,
amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy,
oświadczenie dla pracującego rodzica,
oświadczenie dla pracującego rodzica,
oświadczenie dla rodzica,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,
amanie prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace,
żródła prawa pracy,
praca prawo,
prawo pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę, praw pracy, pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur
Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, prawa pracy, przedmiot prawa pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy, prawo pracy,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy
Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, praca prawo, prawo do pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy,
praw pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,
praw pracy,
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy,
prawa pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praca, amanie prawa pracy, wniosek o odszkodowanie, Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika,
pracownik, karta wypadku,
dokumenty do pobrania, wypadek,
praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
praw pracy,
pracownik,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, praw pracy,
praca, zerwanie z pracą,
rozwiązanie umowy o pracę,
prawo pracy,
praca,
dokumenty online do pobrania,
rozwiązanie umowy,
amanie prawa pracy,
rezygnacja z pracy,
prawo do pracy,
bhp i prawo pracy, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze,
prawa pracy,
oświadczenie, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy,
obszar,
konkurencyjność,
praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, prawo pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, materiał,
prawo pracy, oświadczenie,
dokument, przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, prawa pracy,
monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
pismo,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy,