Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Dokumenty kadrowe

Jeśli szukasz dokumentów z zakresu pracy to dobrze trafiłeś. Posiadamy dokumenty dotyczące urlopów w pracy, umowy czy też kartę pracowniczą. W szerszym pojęciu, posiadamy wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac w każdej firmie.Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

  • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

  • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)
Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, umowa o prace wersja uniwersalna, kodeks prawa pracy,
praca prawo,
prawa pracy,
Umowa o pracę (wersja uniwersalna), dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawa pracy, umowa o prace na czas nieokreslony,
prawo do pracy,
Umowa o pracę na czas nieokreślony, praw pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, kodeks prawa pracy,
prawo pracy, bhp i prawo pracy,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Umowa o prace na czas określony
Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy, prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, Umowa o prace na czas określony,
monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, Umowa o pracę na okres próbny,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
umowa o prace na zastepstwo, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy, prawo do pracy, prawa pracy,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy, prawo pracy, pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy, Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, bhp i prawo pracy,
praca prawo,
umowa o prace na czas wykonania okreslonej pracy,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Umowa zlecenie
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
umowa, prawo pracy, monitor prawa pracy, zlecic, umowa zlecenie,
amanie prawa pracy,
zlecac, europejskie prawo pracy,
praw pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy, zlecenie zlecenia,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Wypowiedzenie umowy o pracę, monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy, wypowiedzenie pracy,
wypowiedzenie pracy, wypowiedzenie,
rozwiązanie umowy, pytania z prawa pracy, praca prawo, kodeks prawa pracy, wymówienie, prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)
Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
wypowiedzenie warunków umowy o prace wypowiedzenie, wypowiedzenie z pracy,
europejskie prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
wypowiedzenie pracy, Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń, prawo do pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawa pracy,
praw pracy,
amanie prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
żródła prawa pracy, rezygnacja z pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
praca prawo, kodeks prawa pracy, rozwiazanie umowy o prace,
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy, praw pracy, rozwiązanie umowy o pracę,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, praca prawo,
rezygnacja z pracy, europejskie prawo pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
pytania z prawa pracy, prawo do pracy, Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
praw pracy, rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron, monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, rozwiazanie umowy o prace,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, praca prawo,
bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy,
prawo do pracy,
rozwiązanie umowy o pracę, dokumenty do pobrania,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
rozwiazanie umowy o prace, rezygnacja z pracy,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy, umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosu, kodeks prawa pracy,
praca prawo, amanie prawa pracy, żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
konkurencja, zakaz konkurencji,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, prawo do pracy,
dokumenty do pobrania,
ustanie stosunku pracy,
amanie prawa pracy, praw pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
monitor prawa pracy, pytania z prawa pracy,
stosunek pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
konkurować,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Klauzula poufności
Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
poufności, Klauzula poufności,
żródła prawa pracy,
prawo pracy, poufności,
bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
klauzula poufności,
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy,
umowa poufności,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dokument Word Do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mienia,
kodeks prawa pracy, powierzyć,
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie,
monitor prawa pracy,
odpowiedzialnosc, praca prawo,
wspólna,
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
wpsolna,
mień, amanie prawa pracy, powierzyc,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy, informacja dla pracownika o warunkach pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
Informacja dla pracownika o warunkach pracy,
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,
praca prawo, europejskie prawo pracy, prawo do pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. i przepisami bhp .

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp
oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
żródła prawa pracy, pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, praca prawo,
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunka, bhp i prawo pracy,
prawo pracy, oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na konto. Oświadczenie pracownika.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy, oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,
bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
\dokumenty online do pobrania,
praca prawo,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
pytania z prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, praca prawo, Świadectwo pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy, świadectwo pracy,
europejskie prawo pracy, prawo do pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, prawa pracy, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, praw pracy, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, prawo pracy,
praca prawo, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praw pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy, zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej.
Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
praw pracy, choroba zawodowa,
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy,
monitor prawa pracy,
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowe,
europejskie prawo pracy, praca prawo,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
ciąża, ciąża, amanie prawa pracy, prawo do pracy, prawo pracy, praw pracy,
bhp i prawo pracy, Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży l, czasowe powierzenie innej pracy,
prawa pracy, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l,
monitor prawa pracy,

Choroba zawodowa. Powierzenie innej pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
praw pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awa,
dokumenty online do pobrania, praw pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo pracy, powiadomienie o zmianie warunkow zatrudnienia awan, prawa pracy, praca prawo,
amanie prawa pracy,
żródła prawa pracy,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Plan urlopów
Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
monitor prawa pracy, prawo pracy, kodeks prawa pracy, praca prawo,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, Plan urlopów, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
plan urlopów,
dokumenty online do pobrania, plan urlopów,
praw pracy,
prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, urlop,
amanie prawa pracy,
karta urlopowa, praca prawo,
pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
karta urlopowa urlop po urlopie macierzyńskim,
Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim),
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy,
praw pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy, praca prawo, dokumenty do pobrania,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)
Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, prawa pracy,
żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
prawo do pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania, karta urlopowa urlop w okresie wypowiedzenia, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop na żądanie)
Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, praca prawo,
Karta urlopowa (urlop na żądanie), bhp i prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praw pracy, kartaurlopowa,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, Odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy, prawo do pracy,
odwołanie z urlopu wypoczynkowego,
praca prawo,
bhp i prawo pracy,

Zmiana terminu urlopu.Wniosek pracownika. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu
Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, przesuniecie urlopu, prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
praw pracy, urlop wypoczynkowy, wniosek pracownika o przesuniecie urlopu,

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy.
Wzór pisma.
Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
urlop wypoczynkowy,
amanie prawa pracy,
europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy,
prawa pracy,
prawo pracy,
przesuniecie urlopu wypoczynkowego, monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy, praca prawo, kodeks prawa pracy, praw pracy,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika podział urlopu na części
Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, praca prawo, praw pracy,
amanie prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, Wniosek pracownika podział urlopu na części, kodeks prawa pracy, prawa pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy.
Dokument Word do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
amanie prawa pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,
kodeks prawa pracy,
prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, prawa pracy, kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
wniosek o udzielenie urlopu na zadanie, europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy, Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie, praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy, bhp i prawo pracy,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
udzielenie pracownikowi urlopu bezplatnego, Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego, pytania z prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, praw pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, prawo do pracy, prawa pracy, akta pracownicze, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy, akta osobowe pracownika część a, dokumenty online do pobrania,
Akta osobowe pracownika część A, akta pracownika,
praca prawo,

Wzór. Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akta pracownika,
kodeks prawa pracy, akta osobowe pracownika część b,
akta osobowe, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, praca prawo, podyplomowe prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy, akta osobowe pracownika część b, pytania z prawa pracy,
Akta osobowe pracownika część B, amanie prawa pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część C
W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
akta pracownika, praw pracy, przedmiot prawa pracy, prawa pracy,
praca prawo,
akta osobowe pracownika część c, żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
akta osobowe, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
akta osobowe pracownika część c,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
kwestionariusz osobowy,
prawo pracy, bhp i prawo pracy,
praw pracy,
amanie prawa pracy,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, ewidencja czasu pracy,
podyplomowe prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy, prawo do pracy, praw pracy, dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,
praca prawo,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
karta ewidencji czasu pracy,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Lista płac
Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
lista płac druk, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy,
Lista płac,
kalkulator płac,
przykładowa lista płac, druk listy płac,
żródła prawa pracy,
prawa pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy, bhp i prawo pracy,
lista plac,
place,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej
Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, odzież i śr, prawo do pracy,
Karta wyposażenia pracownika w obuwie, podyplomowe prawo pracy,
karta wyposazenia pracownika w obuwie odzież i sro, przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy, prawa pracy,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
prawo pracy, żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych, praw pracy, praca prawo, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych, dokumenty online do pobrania,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
prawa pracy,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
prawo do pracy, amanie prawa pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, karta zgloszenia pracodawcy do państwowej inspekcyj,
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcj, przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, prawa pracy, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
praw pracy,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do, żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy,
karta zgloszenia jednostki lokalnej pracodawcy do, praca prawo,
praw pracy,
prawo pracy,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy, Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnie,
amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
praca prawo, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy,
zawiadomienie powiatowego urzedu pracy o zatrudnie,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie pracownikow o przejsciu zakladu prac, zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy, dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy,
praw pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,
prawa pracy,
Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu prac,
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy
Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
praw pracy,
europejskie prawo pracy,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania,
zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
dokumenty online do pobrania, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
praca prawo, kodeks prawa pracy,
prawa pracy,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy, prawo do pracy,

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami
Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
praca prawo,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami,
statystyczna karta wypadku, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
wypadek przy pracy,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy, dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
rejestr wypadków przy pracy,
prawo do pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy, prawa pracy, żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy, pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
prawo pracy, dokumenty do pobrania,
praw pracy, kodeks prawa pracy, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy, amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, prawa pracy,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, żródła prawa pracy,
zawiadomienie,
wypadek przy pracy, prawo pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy,
zawiadomienie o wypadku przy pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy, wypadek w pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy,
praca prawo, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej, zawiadomienie pracownika nalozeniu kary pienieznej,
kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawa pracy, praw pracy,
bhp i prawo pracy,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy, praw pracy, bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy,
amanie prawa pracy, praca prawo, odpowiedz pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Pismo do związków zawodowych o zajęcie stanowiska - dotyczy : kary porządkowej.

›› Pobierz teraz

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej
Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, żródła prawa pracy,
pismo do zakladowej organizacji zwiazkowej o zajec,
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,
prawo pracy, praw pracy,
dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęc,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,
pienieznej,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, praw pracy, bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej, prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z, praw pracy,
amanie prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo do pracy,
oswiadczenie pracownika o zgodzie na potracenie z, prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika
Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy, praw pracy, prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej, dokumenty do pobrania, praw pracy, prawa pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy, zawiadomienie o przyznaniu odprawy posmiertnej,
praca prawo, europejskie prawo pracy, kodeks prawa pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury
Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej, dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
prawo pracy,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę
Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
prawo pracy,
monitor prawa pracy,
informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace, dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy,
praca prawo,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie norm pracy
Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy,
informacja o zmianie norm pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, czas pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, prawa pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
prawo do pracy, dokumenty do pobrania,
praw pracy,
podyplomowe prawo pracy,
oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karalność, prawo pracy,
karalność,
bhp i prawo pracy, Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, amanie prawa pracy,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
prawo pracy, praw pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
oświadczenie o stanie zdrowia,
Oświadczenie o stanie zdrowia,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawa pracy,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Umowa pracodawcy z pracownikiem
Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, prawo do pracy,
europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pra,
amanie prawa pracy,
prawo pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, praca prawo, bhp i prawo pracy,
praw pracy, prawa pracy, dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
upoważnienia,
amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, praw pracy,
żródła prawa pracy, prawo pracy,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Lista płac od lipca 2007
Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Lista płac, dokumenty do pobrania, płace,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, wzór listy płac,
prawa pracy, lista płac druk,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
kalkulator płac,
europejskie prawo pracy,
druk listy płac,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Ewidencja przebiegu pojazdu
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, przebieg pojazdu i jego ewidencja, prawo do pracy,
żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
przebieg pojazdu,
ewidencja przebiegu pojazdu, ewidencja przebiegu, przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

W załączeniu - objaśnienia do prowadzenia Księgi.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy, podatkowa ksiega przychodow, podatkowa ksiega rozchodow, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
księga rozchodów, przedmiot prawa pracy, księga przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, dokumenty online do pobrania, podatkowa ksiega,
księga przychodów, dokumenty online do pobrania,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy,
pytania z prawa pracy, monitor prawa pracy, prawo pracy, europejskie prawo pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy, czas pracy, dokumenty online do pobrania, karta czasu pracy,
dokumenty do pobrania, karta ewidencji rocznej czasu pracy, amanie prawa pracy, karta ewidencji,
kodeks prawa pracy,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Lista obecności dla pracowników
Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, lista obecności, pytania z prawa pracy,
lista nieobecności, lista nieobecności,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
prawa pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy, monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy, aneks do umowy, praca prawo,
prawo pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,

Wypadek w drodze do/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, wypadek wracając z pracy, kodeks prawa pracy, praw pracy, wypadek w pracy,
wypadek wracając z pracy, dokumenty online do pobrania, monitor prawa pracy, wypadek w drodze do pracy, wypadek w drodze z pracy,
bhp i prawo pracy, wypadek przy pracy,
dokumenty do pobrania,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.
Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
skierowanie pracownika na badania,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy,
prawo pracy, prawo do pracy,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, praca prawo,
badania lekarskie,
okresowe badania lekarskie,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania,
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla pracującego rodzica
Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oświadczenie dla rodzica,
prawo do pracy,
oświadczenie dla rodzica, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
amanie prawa pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
oświadczenie dla pracującego rodzica,
monitor prawa pracy,
praw pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy o pracę,
rozwiazanie umowy o prace, rezygnacja z pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo pracy, praw pracy,
prawa pracy, amanie prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
żródła prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
monitor prawa pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur
Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
prawo pracy, bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, praca prawo, praw pracy, Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy
Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,
praw pracy, prawa pracy,
prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania,
Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy,
prawo do pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, prawo pracy, Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, żródła prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
praw pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
amanie prawa pracy, prawo pracy, odszkodowanie,
formularz odszkodowania, żródła prawa pracy, praw pracy,
Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika, dokumenty online do pobrania, wypadek w pracy,
kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy, pracownik,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem,
rozwiązanie umowy, monitor prawa pracy,
rezygnacja z pracy, zerwanie umowy z pracy,
praca prawo, prawo pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy, rezygnacja z pracy, zerwanie z pracą, dokumenty online do pobrania,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
działalność,
żródła prawa pracy,
konkurencyjność,
prawa pracy,
niepodejmowanie,
europejskie prawo pracy, prawo do pracy, oświadczenie, konkurencyjnej, obszar,
konkurencja,
pytania z prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
amanie prawa pracy,
oświadczenie,
materiał,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, odpowiedzialność materialna, dokument,
monitor prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
kodeks prawa pracy,