Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› PRAWO PRACY› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Dokumenty kadrowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› UMOWY› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Wnioski i podania› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Dokumenty kadrowe

Jeśli szukasz dokumentów z zakresu pracy to dobrze trafiłeś. Posiadamy dokumenty dotyczące urlopów w pracy, umowy czy też kartę pracowniczą. W szerszym pojęciu, posiadamy wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac w każdej firmie.Dokumenty są wymagane w każdej firmie na mocy Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:

  • z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

  • z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

  • z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę (wersja uniwersalna)
Uniwersalna umowa o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
praw pracy,
kodeks prawa pracy,
umowa o prace wersja uniwersalna,
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy,
Umowa o pracę (wersja uniwersalna),
praca prawo,
prawo pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania,

Umowa o pracę na czas nieokreślony

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, praw pracy,
pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy,
umowa o prace na czas nieokreslony,
amanie prawa pracy, prawo do pracy, kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Umowa o prace na czas określony

›› Pobierz teraz

Umowa o prace na czas określony
Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy,
prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, praca prawo,
prawo do pracy,
umowa o prace na czas okreslony,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy,

Umowa o pracę na okres próbny

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
umowa o prace na okres probny, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo,
pytania z prawa pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, Umowa o pracę na okres próbny,
dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
kodeks prawa pracy,

Umowa o pracę na zastępstwo

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty do pobrania,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, prawa pracy,
amanie prawa pracy, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, Umowa o pracę na zastępstwo,

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy,
prawa pracy, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,

Umowa zlecenie

›› Pobierz teraz

Umowa zlecenie
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
zlecać,
pytania z prawa pracy, zlecic, monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania, clecić,
amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy, praw pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania, zlecac,

Wypowiedzenie umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, kodeks prawa pracy,
wypowiedzenie z pracy,
pytania z prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, wypowiedzenie,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
prawo pracy,
amanie prawa pracy, wypowiedzenie pracy,
Wypowiedzenie umowy o pracę,
rozwiązanie umowy,

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)
Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo,
bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
wypowiedzenie pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, dokumenty do pobrania,
wypowiedzenie z pracy, żródła prawa pracy, wypowiedzenie pracy, prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzeń,
przedmiot prawa pracy,
wypowiedzenie warunków umowy o prace wypowiedzenie,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiązanie umowy o pracę,
dokumenty online do pobrania, prawa pracy, praca prawo, rezygnacja z pracy,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
rozwiazanie umowy o prace, żródła prawa pracy, prawo do pracy,
amanie prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)
Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z wymienionym powodem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
rozwiazanie umowy o prace, dokumenty online do pobrania, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
dokumenty online do pobrania,
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy,
prawo pracy,
rezygnacja z pracy, europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, praca prawo, prawo do pracy, kodeks prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, praw pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo pracy, praca prawo, Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pytania z prawa pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą.Dokument Word do wypełnienia.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skrócone,
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy,
rozwiazanie umowy o prace z zastosowaniem skrocone, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
rezygnacja z pracy, żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, prawo do pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
konkurencja, praca prawo, zakaz konkurencji,
żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosu,
przedmiot prawa pracy, praw pracy,

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Dokument Word do uzupełnienia. Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
konkurencja, amanie prawa pracy,
konkurować,
prawo do pracy,
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy,
praca prawo,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, kodeks prawa pracy, stosunek pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,

Klauzula poufności

›› Pobierz teraz

Klauzula poufności
Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
klauzula, dokumenty do pobrania, umowa poufności, poufności, prawa pracy, klauzula poufności, europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
poufności, praw pracy,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
umowa poufnosci,

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Dokument Word Do uzupełnienia.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
mien,
mieniu, wspólna,
prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
odpowiedzialności, amanie prawa pracy,
powierzyc, odpowiedzialności, dokumenty do pobrania,
mienia,
powierzyć,
mień,
pytania z prawa pracy, kodeks prawa pracy,

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

›› Pobierz teraz

Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy
Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o warunkach pracy, praca prawo, prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
informacja dla pracownika o warunkach pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy, monitor prawa pracy, Informacja dla pracownika o warunkach pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy,

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. i przepisami bhp .

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami bhp
oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,
prawo pracy, europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy, amanie prawa pracy, praca prawo,
oświadczenie pracownika o zapoznaniu sie z warunka,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, bhp i prawo pracy, praw pracy,
prawo do pracy,

Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na konto. Oświadczenie pracownika.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, \dokumenty online do pobrania, Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na, podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawa pracy,
amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy,
prawo pracy,
praca prawo,
oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na,

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, praw pracy,
przedmiot prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy, świadectwo pracy, amanie prawa pracy, prawo pracy,
pracy,
Świadectwo pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo do pracy, europejskie prawo pracy,

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy
Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, prawa pracy, Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty online do pobrania,
praw pracy,
zawiadomienie o sprostowaniu swiadectwa pracy,
prawo pracy,
pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
praca prawo, pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania,
praw pracy, żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
bhp i prawo pracy,

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu choroby zawodowej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej.
Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy,
choroba zawodowa,
amanie prawa pracy, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowe, żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy, praw pracy, przedmiot prawa pracy,

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

›› Pobierz teraz

Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy dla kobiety w ciąży dokument taki powinien sporządzić pracodawca i przedstawić go pracownikowi.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ciąża,
monitor prawa pracy, ciąża, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy, żródła prawa pracy, czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciazy l,
kodeks prawa pracy,
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży l, pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy, praw pracy,
praca prawo,

Choroba zawodowa. Powierzenie innej pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy,
bhp i prawo pracy, europejskie prawo pracy,
inna praca dla pracownika,
praw pracy,
prawo pracy, amanie prawa pracy,

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

›› Pobierz teraz

Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy, bhp i prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
prawo do pracy,
amanie prawa pracy,
Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awa, praca prawo, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
prawa pracy,

Plan urlopów

›› Pobierz teraz

Plan urlopów
Dokument w postacie tabelki zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, europejskie prawo pracy, prawo pracy, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania, praw pracy,
amanie prawa pracy,
prawa pracy, plan urlopów, monitor prawa pracy,

Karta urlopowa

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
termin urlopu,
amanie prawa pracy, plan urlopów, kartaurlopowa,
plan urlopów, pytania z prawa pracy, prawa pracy,
urlop, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)
Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokumenty zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, prawo pracy, europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
praca prawo, praw pracy, Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim),
żródła prawa pracy,
prawa pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)
Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia),
kodeks prawa pracy,
praca prawo, dokumenty do pobrania, praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
przedmiot prawa pracy, bhp i prawo pracy, prawa pracy,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Karta urlopowa (urlop na żądanie)

›› Pobierz teraz

Karta urlopowa (urlop na żądanie)
Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania,
praca prawo, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
kartaurlopowa, pytania z prawa pracy,
karta urlopowa urlop na zadanie, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praca prawo, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
kodeks prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego, praw pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,

Zmiana terminu urlopu.Wniosek pracownika. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu
Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
przesuniecie urlopu, urlop wypoczynkowy, żródła prawa pracy, kodeks prawa pracy, przeniesienie urlopu na inny termin,
urlop, pytania z prawa pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
przesunięcie urlopu, amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania, praw pracy,
Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu,

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zmiana terminu urlopu. Odpowiedz pracodawcy.
Wzór pisma.
Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, prawo do pracy, urlop wypoczynkowy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego,
przesuniecie urlopu wypoczynkowego, bhp i prawo pracy, praca prawo, prawa pracy, europejskie prawo pracy,

Wniosek pracownika podział urlopu na części

›› Pobierz teraz

Wniosek pracownika podział urlopu na części
Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek pracownika podział urlopu na części,
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
prawo do pracy,
kodeks prawa pracy, praw pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, praca prawo,
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy.
Dokument Word do uzupełnienia

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy, europejskie prawo pracy,
praca prawo, bhp i prawo pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,
praw pracy, podyplomowe prawo pracy, wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,
dokumenty do pobrania,
przedmiot prawa pracy, prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o udzielenie urlopu na zadanie,
monitor prawa pracy, praw pracy,
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie,
kodeks prawa pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
dokumenty online do pobrania, praca prawo,

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

›› Pobierz teraz

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy,
żródła prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy,
przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
udzielenie pracownikowi urlopu bezplatnego, prawo pracy, kodeks prawa pracy,
prawo do pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część A

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część A. Wzór do druku.
W części A akt osobowych powinny znaleźć się informacje o dokumentach zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
akta osobowe,
akta pracownika, praw pracy, podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
praca prawo, kodeks prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
Akta osobowe pracownika część A, akta osobowe pracownika część a, akta pracownicze, monitor prawa pracy, amanie prawa pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część B

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część B
W aktach osobowych pracownika, w części B powinny się znaleźć informacje o dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akta pracownicze, akta osobowe pracownika część b, praw pracy,
akta osobowe pracownika część b, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo do pracy, bhp i prawo pracy, prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,

Wzór. Akta osobowe pracownika część C

›› Pobierz teraz

Akta osobowe pracownika część C
W aktach osobowych pracownika, w części C powinny się znaleźć sie informacje o dokumentach związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej obejmującej stosunek pracy. Akta przechowuje się przez 50 lat

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akta osobowe, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy,
praw pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
prawa pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy,
praca prawo,
akta osobowe pracownika część c,

Kwestionariusz osobowy

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
amanie prawa pracy, europejskie prawo pracy, praca prawo,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
praw pracy,
prawo pracy, pytania z prawa pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,

Karta ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
pytania z prawa pracy, praw pracy, bhp i prawo pracy, amanie prawa pracy, czas pracy,
ewidencja czasu pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, europejskie prawo pracy, karta ewidencji czasu pracy,
praca prawo,

Lista płac

›› Pobierz teraz

Lista płac
Lista płac. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
Lista płac,
dokumenty do pobrania, kalkulator płac,
monitor prawa pracy, bhp i prawo pracy, praw pracy, druk listy płac, prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, przykładowa lista płac, lista płac 2006, kodeks prawa pracy, place,

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

›› Pobierz teraz

Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej
Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
amanie prawa pracy, odzież i śr, monitor prawa pracy,
żródła prawa pracy,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
karta wyposazenia pracownika w obuwie odzież i sro, Karta wyposażenia pracownika w obuwie, praca prawo,

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych,
Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych,
praca prawo,
dokumenty do pobrania,
kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, prawa pracy, dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
praw pracy,

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy,
prawa pracy, dokumenty online do pobrania, praw pracy,
europejskie prawo pracy,
żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy, pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy,
prawo pracy,
przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, pytania z prawa pracy, praw pracy,
dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, bhp i prawo pracy, praca prawo, Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcj,
prawo pracy,

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

›› Pobierz teraz

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
europejskie prawo pracy,
praw pracy, bhp i prawo pracy,
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do, kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania,

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, prawa pracy,
Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnie,
prawo pracy,
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy, dokumenty do pobrania, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie powiatowego urzedu pracy o zatrudnie, praca prawo, europejskie prawo pracy, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, dokumenty online do pobrania, zawiadomienie pracownikow o przejsciu zakladu prac, amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy,
prawo pracy, praw pracy,
dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
praca prawo,

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy. Wzór pisma.

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy
Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zawiadomienie inspekcji pracy o systemie czasu pra,
podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
praca prawo, prawo pracy,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy, praw pracy,
prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, prawa pracy, prawo pracy, amanie prawa pracy, dokumenty online do pobrania, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, żródła prawa pracy, dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy,
praw pracy, Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, przedmiot prawa pracy,

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

›› Pobierz teraz

Statystyczna karta wypadku przy pracy z objaśnieniami
Dokument Word do edycji i wypełnienia. Statystyczna karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,
prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami, amanie prawa pracy, kodeks prawa pracy, praw pracy, statystyczna karta wypadku, karta wypadku, praca prawo,

Rejestr wypadków przy pracy

›› Pobierz teraz

Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków przy pracy zawiera w formie tabeli. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, praw pracy,
prawo pracy,
rejestr wypadków przy pracy,
Rejestr wypadków przy pracy,
prawa pracy, żródła prawa pracy, amanie prawa pracy, praca prawo, monitor prawa pracy,
dokumenty do pobrania, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

›› Pobierz teraz

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
protokol ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku, prawo do pracy,
kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, pytania z prawa pracy,
europejskie prawo pracy, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, prawa pracy, prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wypadek,
amanie prawa pracy,
zawiadomienie o wypadku przy pracy, praca prawo, prawa pracy, monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
żródła prawa pracy, prawo pracy,
kodeks prawa pracy, prawo do pracy, zawiadomienie, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
europejskie prawo pracy, prawo pracy, kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
zawiadomienie pracownika nalozeniu kary pienieznej,
praca prawo, bhp i prawo pracy,
praw pracy,
dokumenty do pobrania,
dokumenty online do pobrania, Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej,
monitor prawa pracy,

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

›› Pobierz teraz

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
przedmiot prawa pracy,
europejskie prawo pracy, Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, odpowiedz pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko, pytania z prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, praca prawo, praw pracy, dokumenty do pobrania, monitor prawa pracy,
amanie prawa pracy,
prawo do pracy, bhp i prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, kodeks prawa pracy,

Pismo do związków zawodowych o zajęcie stanowiska - dotyczy : kary porządkowej.

›› Pobierz teraz

Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej
Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
praca prawo,
prawa pracy, prawo do pracy,
prawo pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, bhp i prawo pracy,
Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęc,
praw pracy, europejskie prawo pracy, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej
Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy,
prawo do pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania,
bhp i prawo pracy,
prawa pracy,
praca prawo, europejskie prawo pracy, amanie prawa pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
podyplomowe prawo pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy,
praw pracy,

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
oswiadczenie pracownika o zgodzie na potracenie z,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
pytania z prawa pracy,
żródła prawa pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo, kodeks prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z,
prawo do pracy,
prawo pracy,
europejskie prawo pracy,
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy,

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

›› Pobierz teraz

Informacja dla rodziny zmarłego pracownika
Dokument Word do wypełnienia. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja dla rodziny zmarlego pracownika,
bhp i prawo pracy,
praw pracy, żródła prawa pracy,
Informacja dla rodziny zmarłego pracownika,
dokumenty do pobrania, amanie prawa pracy,
praca prawo, kodeks prawa pracy,
przedmiot prawa pracy, prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, prawo do pracy, pytania z prawa pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument do uzupełnienia

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, dokumenty online do pobrania, podyplomowe prawo pracy, europejskie prawo pracy, prawa pracy,
Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej,
prawo pracy, praca prawo, dokumenty do pobrania,
monitor prawa pracy,
praw pracy,
zawiadomienie o przyznaniu odprawy posmiertnej,
żródła prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury

›› Pobierz teraz

Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej/emerytury
Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument do uzupełnienia.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, praca prawo, dokumenty online do pobrania,
emerytura,
kodeks prawa pracy, dokumenty do pobrania,
praw pracy, prawa pracy, prawo pracy,
monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty do pobrania, prawo do pracy,
podyplomowe prawo pracy, przedmiot prawa pracy,

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

›› Pobierz teraz

Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę
Dokument Word do wypełnienia. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kodeks prawa pracy, praw pracy,
żródła prawa pracy,
monitor prawa pracy,
praca prawo,
prawo pracy, informacja o obnizeniu wynagrodzenia za zla prace, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy,
dokumenty do pobrania, przedmiot prawa pracy, europejskie prawo pracy,
prawa pracy,
prawo do pracy,

Informacja o zmianie norm pracy

›› Pobierz teraz

Informacja o zmianie norm pracy
Dokument Word do wypełnienia. Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
czas pracy,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, prawo pracy, prawa pracy, monitor prawa pracy, żródła prawa pracy,
prawo do pracy, dokumenty online do pobrania, informacja o zmianie norm pracy,
praca prawo,
dokumenty do pobrania,

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

›› Pobierz teraz

Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy, dokumenty do pobrania, Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w, prawo do pracy,
prawo pracy,
żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy, praca prawo,
kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,
amanie prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
oswiadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w, prawa pracy,

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy, prawo do pracy,
żródła prawa pracy, Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, dokumenty online do pobrania, oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni, praca prawo, bhp i prawo pracy, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
prawo pracy, oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych, praw pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
pytania z prawa pracy,

Oświadczenie o stanie zdrowia

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
bhp i prawo pracy, kodeks prawa pracy,
żródła prawa pracy, Oświadczenie o stanie zdrowia,
europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy, podyplomowe prawo pracy,
monitor prawa pracy, przedmiot prawa pracy, oświadczenie o stanie zdrowia, prawo do pracy,
prawo pracy,
praw pracy,
prawa pracy,

Umowa pracodawcy z pracownikiem

›› Pobierz teraz

Umowa pracodawcy z pracownikiem
Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, prawa pracy,
pytania z prawa pracy, prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, praw pracy,
monitor prawa pracy, praca prawo,
dokumenty do pobrania,
europejskie prawo pracy, bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy,
umowa pracodawcy z pracownikiem,
przedmiot prawa pracy,

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
praw pracy,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, pytania z prawa pracy,
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pra,
prawo pracy, praca prawo,
amanie prawa pracy,
kodeks prawa pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy,
bhp i prawo pracy, dokumenty online do pobrania,

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

›› Pobierz teraz

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
pytania z prawa pracy,
ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, dokumenty online do pobrania,
prawo pracy,
prawa pracy, praw pracy, dokumenty online do pobrania,
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
bhp i prawo pracy,
dokumenty do pobrania, podyplomowe prawo pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,

Lista płac od lipca 2007

›› Pobierz teraz

Lista płac od lipca 2007
Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
pytania z prawa pracy, żródła prawa pracy, lista płac wzór, lista płac 2007, przykładowa lista płac, wzór listy płac, druk listy płac,
place, prawa pracy, płace,
dokumenty online do pobrania,
prawo do pracy, praca prawo, dokumenty online do pobrania,

Ewidencja przebiegu pojazdu

›› Pobierz teraz

Ewidencja przebiegu pojazdu
Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego. Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu. Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
monitor prawa pracy,
prawo pracy,
prawa pracy, praw pracy,
przebieg pojazdu,
podyplomowe prawo pracy, ewidencja przebiegu,
kodeks prawa pracy,
ewidencja przebiegu pojazdu, żródła prawa pracy, przedmiot prawa pracy,
przebieg pojazdu i jego ewidencja, dokumenty do pobrania,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

›› Pobierz teraz

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

W załączeniu - objaśnienia do prowadzenia Księgi.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatkowa ksiega rozchodów,
amanie prawa pracy, podatkowa ksiega rozchodow, prawo pracy,
podatkowa ksiega przychodów, bhp i prawo pracy, księga rozchodów, praw pracy, dokumenty online do pobrania,
księga rozchodów, pytania z prawa pracy,
podatkowa ksiega przychodow, księga przychodów,
podatkowa ksiega,
dokumenty online do pobrania,

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

›› Pobierz teraz

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument w formacie *.doc

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
karta czasu pracy,
karta ewidencji czasu pracy,
praw pracy, żródła prawa pracy,
europejskie prawo pracy, pytania z prawa pracy, przedmiot prawa pracy, roczna karta ewidencji czasu pracy za rok,
podyplomowe prawo pracy,
dokumenty online do pobrania,
karta ewidencji, amanie prawa pracy,
ewidencja czasu pracy,
kodeks prawa pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy,

Lista obecności dla pracowników

›› Pobierz teraz

Lista obecności dla pracowników
Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Plik w formacie *.xls ( aplikacja Excel ).

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
monitor prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
prawa pracy,
żródła prawa pracy, prawo do pracy, przedmiot prawa pracy,
dokumenty do pobrania, lista nieobecności,
lista nieobecności,
europejskie prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, lista obecności, bhp i prawo pracy, praw pracy,

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
aneks do umowy,
praca prawo,
amanie prawa pracy,
pytania z prawa pracy, europejskie prawo pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy, żródła prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, zmiana warunków umowy, prawa pracy, kodeks prawa pracy, bhp i prawo pracy,
prawo do pracy,
dokumenty do pobrania,

Wypadek w drodze do/z pracy

›› Pobierz teraz

Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
wypadek w drodze z pracy, prawa pracy,
bhp i prawo pracy,
żródła prawa pracy, wypadek w drodze do pracy, kodeks prawa pracy,
monitor prawa pracy,
wypadek przy pracy,
wypadek w pracy,
praca prawo, wypadek wracając z pracy, europejskie prawo pracy,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

›› Pobierz teraz

Skierowanie na okresowe badanie pracownika.
Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty. 1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. 2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika. Dokumenty zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
okresowe badania lekarskie, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy,
bhp i prawo pracy, badania lekarskie, dokumenty online do pobrania,
dokumenty do pobrania, pytania z prawa pracy,
skierowanie na badania, praca prawo, skierowanie pracownika na badania, prawa pracy, amanie prawa pracy,

Oświadczenie dla pracującego rodzica

›› Pobierz teraz

Oświadczenie dla pracującego rodzica
Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
prawo pracy, dokumenty do pobrania, europejskie prawo pracy,
prawo do pracy, kodeks prawa pracy,
praca prawo,
pytania z prawa pracy, amanie prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy, bhp i prawo pracy,
oświadczenie dla rodzica, monitor prawa pracy,
dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
oświadczenie dla pracującego rodzica,

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, rezygnacja z pracy,
prawo pracy, rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
dokumenty online do pobrania,
monitor prawa pracy, żródła prawa pracy, praca prawo,
europejskie prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, dokumenty do pobrania,
rozwiazanie umowy o prace,
kodeks prawa pracy, prawo do pracy,

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

›› Pobierz teraz

Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur
Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
żródła prawa pracy,
pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania, amanie prawa pracy, dokumenty do pobrania,
podyplomowe prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
bhp i prawo pracy, przedmiot prawa pracy,
prawa pracy, monitor prawa pracy, praw pracy,
europejskie prawo pracy,
praca prawo, prawo do pracy,

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy
Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
bhp i prawo pracy, podyplomowe prawo pracy, praca prawo, przedmiot prawa pracy, monitor prawa pracy, pytania z prawa pracy, dokumenty online do pobrania,
żródła prawa pracy,
amanie prawa pracy,
praw pracy,
dokumenty do pobrania,
prawa pracy,
kodeks prawa pracy, prawo pracy,

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

›› Pobierz teraz

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
pytania z prawa pracy, prawo pracy, dokumenty do pobrania, prawa pracy, przedmiot prawa pracy, żródła prawa pracy, podyplomowe prawo pracy, amanie prawa pracy, praw pracy,
kodeks prawa pracy, monitor prawa pracy,
praca prawo,
bhp i prawo pracy, prawo do pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest sporządzony w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
pracownik, bhp i prawo pracy, prawo pracy,
kodeks prawa pracy,
prawo do pracy,
praw pracy, odszkodowanie, pytania z prawa pracy,
amanie prawa pracy,
Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika,
wypadek,
karta wypadku,
zgłoszenie,
dokumenty do pobrania,
praca,

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem

›› Pobierz teraz

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podyplomowe prawo pracy,
praca,
dokumenty online do pobrania, prawo pracy, bhp i prawo pracy,
rozwiązanie umowy o pracę,
praca prawo, żródła prawa pracy,
rozwiązanie umowy,
prawo do pracy,
rezygnacja z pracy, dokumenty online do pobrania, przedmiot prawa pracy, zerwanie z pracą,
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem,

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy,
prawo pracy, oświadczenie, pytania z prawa pracy,
prawa pracy,
podyplomowe prawo pracy,
prawo do pracy,
przedmiot prawa pracy, konkurencyjnej,
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze,
kodeks prawa pracy,
praca prawo, dany, działalność,
bhp i prawo pracy,

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Więcej w kategorii: Dokumenty kadrowe

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
amanie prawa pracy, oświadczenie,
materiał, przedmiot prawa pracy, Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
praw pracy, pytania z prawa pracy,
odpowiedzialność materialna, oświadczenie,
prawo do pracy, monitor prawa pracy, kodeks prawa pracy,
dokument,
praca prawo, europejskie prawo pracy,